Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AJCEP

23/12/2022    1198

Ngày ban hành: 23/12/2022 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP).

Theo đó, những quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AJCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/3/2023.

Việc Bộ Công Thương ban hành thông tư số 37 để thực hiện cam kết quốc tế về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AJCEP, đồng thời nhằm bãi bỏ Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ, để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Thông tư chi tiết và các Phụ lục kèm theo được đính kèm dưới đây: