Nghị định 117/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi Hiệp định UKVFTA giai đoạn 2022-2027

30/12/2022    636

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây