Nghị định 122/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định AIFTA giai đoạn 2022 - 2027

30/12/2022    1275

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: