Hiệp định khác

Hiệp định về Thúc đẩy và Bảo hộ Đầu tư lẫn nhau giữa Việt Nam và Australia

26/01/2010    1874

Hiệp Định Về Thúc Đẩy Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ốtxtrâylia

Nơi ký kết: Can-bê-ra

Ngày ký: 05/03/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Australia

Mô tả:

Nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy đầu tư cho các hoạt động kinh tế và phát triển và nhận thức được vai trò của việc mở rộng các quan hệ kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa hai nước, đặc biệt đối với đầu tư của những đối tượng có quốc tịch của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Thấy rằng các quan hệ về đầu tư cần được thúc đẩy và việc hợp tác kinh tế cần được tăng cường phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, bình đẳng, các Bên cùng có lợi, không phân biệt đối xử và tin cậy lẫn nhau;

Nhận thức rằng đầu tư của những đối tượng có quốc tịch của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật của Bên ký kết kia; và

Nhận thấy rằng việc theo đuổi các mục đích trên sẽ được thuận lợi hơn bởi các nguyên tắc trình bày rõ ràng về việc bảo hộ đầu tư, kết hợp với các thủ tục nhằm tạo hiệu qủa hơn cho việc áp dụng các nguyên tắc đó trong phạm vi lãnh thổ của các Bên ký kết Hiệp định [...]

Hiệp Định Về Thúc Đẩy Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ốtxtrâylia (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)