Quyết định số 1969/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện TFA của WTO

18/12/2018    724

Số/Ký hiệu: 1969/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 13/10/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới

Bản mềm quyết định được đính kèm dưới đây: