Hội đồng hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19

Hoạt động của Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19 cần đặc biệt chú ý tới những thủ tục hành chính hỗ trợ được doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Xem thêm

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương đầu tiên đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Xem thêm