Tài liệu tham khảo

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Xem thêm

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Tập đoàn dệt may Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 29/07/2019 Người trình bày: TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF)

Xem thêm

Thời gian: 8h30 – 12h00, ngày 18/7/2019 Địa điểm: Capella Parkview, 3 Đặng Văn Sâm, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

Xem thêm

Thời gian: 6/2019 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 

Xem thêm

Chiến tranh thương mại làm dấy lên quan ngại về vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Xem thêm

Người thực hiện: Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: Ông Nguyễn Lê Đình Quý - Viện Chính sách công và Quản lý Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, TS. Vũ Thanh Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm