Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21

26/02/2015

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21 (Quý III+IV/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý III+IV/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19

12/09/2014

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19 (Quý I+II/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý I+II/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17

07/01/2014

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17(Quý IV/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý IV/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16

25/11/2013

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 13+14

13/06/2013

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 11+12

30/10/2012

Chủ đề: Việt Nam và Đàm phán Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 10

02/03/2012

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 08+09

21/12/2011

Chủ đề: "Vụ kiện đầu tiên của Việt Nam tại WTO - Chuyện chưa kể về những đóng góp thầm lặng"

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 07

24/08/2011

Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam và Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)".

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 06

22/04/2011

Đầu tháng 3/2011, Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức 02 hội thảo quốc tế bàn về những cơ hội và thách thức của một Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.