Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 10

02/03/2012

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mục "Tin Hội nhập" cung cấp các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương).

Mục "Chủ đề chính sách" tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc của các chuyên gia.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 10, với chủ đề "Nhìn lại một thập kỷ tranh chấp thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ" hi vọng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp, hiệp hội những thông tin tổng quát về vấn đề phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Hoa kỳ trong 10 năm qua và đưa ra những bài học kinh nghiệm cùng khuyến nghị cho doanh nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập  - VCCI