Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 31+32

08/08/2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

Chủ đề: "Cơ hội từ các cuộc đàm phán FTA mới và nâng cấp"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM

Bức tranh xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Về bức tranh xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm

Về bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm

Thuế tối thiểu toàn cầu và tác động đối với Việt Nam

Trung Quốc đã mở cửa - Xuất khẩu Việt Nam vì sao chưa tăng tốc?

EU điều chỉnh nhiều tiêu chuẩn nhập khẩu – Thách thức với xuất khẩu Việt

Tổng hợp diễn tiến các vụ điều tra áp dụng biện pháp PVTM liên quan tới hàng hoá xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023

TIN THẾ GIỚI

Cập nhật diễn tiến các điểm nóng căng thẳng thương mại

Mỹ - Trung: Mở rộng cuộc chiến chip

Anh – EU: Giải quyết mâu thuẫn hậu Brexit

Nhật Bản – Hàn Quốc: Hàn gắn mối quan hệ thương mại

IPEF hoàn tất đàm phán về chuỗi cung ứng

Hiệp định CPTPP, RCEP - Những diễn tiến mới

Cập nhật thông tin FTA của thế giới

EU và Thái Lan nối lại đàm phán FTA

Trung Quốc và Ecuador ký kết FTA

FTA Anh – Australia và FTA Anh- New Zealand chính thức có hiệu lực

Chiến sự Nga – Ukraine và những tác động tới kinh tế thế giới

CHUYÊN ĐỀ: CƠ HỘI TỪ CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN FTA MỚI VÀ NÂNG CẤP

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Bản full Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: