Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 33+34

26/01/2024

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 33+34 Quý III+IV/2023

Chủ đề: "Xuất khẩu Việt Nam trước thách thức từ Thỏa thuận Xanh EU"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM

Bức tranh xuất nhập khẩu và đầu tư của Việt Nam năm 2023

Xuất khẩu - Những tín hiệu lạc quan giai đoạn cuối năm

Bùng nổ thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Xuất khẩu Rau quả: Tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn rủi ro

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trước cơ hội mới

Ký Nghị định thư nâng cấp AANZFTA

Thuế tối thiểu toàn cầu chính thức có hiệu lực ở Việt Nam

Tổng hợp diễn tiến phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất nhập khẩu

TIN QUỐC TẾ

Diễn tiến các điểm nóng căng thẳng thương mại nửa cuối năm 2023

IPEF hoàn tất việc đàm phán hầu hết các trụ cột

Bắt đầu thực thi Cơ chế CBAM giai đoạn chuyển tiếp

Ảnh hưởng kinh tế từ chiến sự Gaza và Ukraine

An ninh lương thực thế giới tiếp tục bị đe dọa

MERCOSUR và Singapore chính thức ký kết FTA

Khối BRICS mở rộng thêm nhiều thành viên mới

CHUYÊN ĐỀ: XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRƯỚC THÁCH THỨC TỪ THỎA THUẬN XANH EU

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Bản full Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: