Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17

07/01/2014

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17(Quý IV/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý IV/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Đặc biệt, chuyên đề số này là "Đàm phán TPP và những tiết lộ gây rung động" sẽ cung cấp các thông tin về chương Sở hữu trí tuệ bị tiết lộ trong hiệp định TPP.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI