Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19

12/09/2014

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19 (Quý I+II/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý I+II/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Đặc biệt, chuyên đề số này là "SỰ KIỆN BIỂN ĐÔNG VÀ NHỮNG KỲ VỌNG TPP" sẽ cập nhật thông tin về đàm phán TPP trong thời gian vừa qua cũng như những kỳ vọng đối với hiệp định này đặc biệt từ sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan và các tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI