Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16

25/11/2013

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Đặc biệt, chuyên đề số này là "TPP-Bao giờ cập bến?" sẽ cung cấp các thông tin về tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đến thời điểm hiện tại cũng như các bình luận, đánh giá xung quanh mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định này trong năm nay.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập  - VCCI