Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21

26/02/2015

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21 (Quý III+IV/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý III+IV/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Đặc biệt, với chuyên đề số này "Những thách thức tự do thương mại Việt Nam năm 2015" sẽ đưa ra những phân tích về thực tế mở cửa ngành bán lẻ tại Việt Nam; thông tin và nhận định về tình hình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam thời gian qua và câu chuyện hội nhập năm 2015.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI