Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 13+14

13/06/2013

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mục "Điểm tin" cung cấp các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương).

Mục "Chuyên đề" tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc của các chuyên gia.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 13+14, với chủ đề "Cập nhật tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)" hi vọng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp, hiệp hội những thông tin cập nhật về tình hình đàm phán TPP tính tới thời điểm kết thúc vòng đàm phán thứ 16. Do đàm phán TPP là bí mật nên các thông tin thu nhập được chủ yếu từ các bên liên quan và một số nguồn đáng tin cậy.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI