Tóm tắt các vụ tranh chấp

Argentina - Biện pháp chống phá giá cuối cùng đối với mũi khoan nhập từ Ý Tiêu đề:   Nguyên đơn: Cộng đồng Châu Âu Bị đơn:

Xem thêm

Guatemala bị kiện về biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với sản phẩm xi măng portland xám nhập khẩu từ Mexico Tiêu đề: Guatemala — Xi măng II Nguyên đơn:

Xem thêm

EC – Thuế chống phá giá áp dụng đối với khăn trải giường cotton nhập khẩu từ Ấn Độ Tiêu đề: EC — Khăn trải giường Nguyên đơn: Ấn Độ

Xem thêm

EC - Điều tra chống phá giá mặt hàng vải cotton thô nhập khẩu từ Ấn Độ Tiêu đề:   Nguyên đơn: Ấn Độ Bị đơn:

Xem thêm

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Siro ngô có hàm lượng đường Fructoza cao (HFCS) nhập khẩu từ Mỹ Tiêu đề: Mehico — Siro ngô Bên thưa kiện:

Xem thêm

Thái Lan – Thuế chống bán phá giá với thép phi hợp kim dạng góc, khối và rầm chữ H nhập khẩu từ Ba Lan Tiêu đề: Thái Lan – rầm chữ H Bên thưa kiện:

Xem thêm

Australia – Biện pháp chống phá giá đối với giấy phủ bột gỗ nhập khẩu từ Thụy Sỹ Tiêu đề:   Nguyên đơn: Thụy Sỹ Bị đơn:

Xem thêm

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Xiro ngô có hàm lượng đường fructoza cao (HFCS) từ Mỹ Tiêu đề:   Bên thưa kiện: Mỹ Bên bị đơn: Mehico Các bên thứ ba:   Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

Xem thêm

Guatemala - Điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng portland nhập khẩu từ Mexico Tiêu đề: Guatemala —Xi măng I Nguyên đơn: Mexico Bị đơn:

Xem thêm

EC – Biện pháp tự vệ cuối cùng đối với mặt hàng cá hồi nhập khẩu từ Chi lê Tiêu đề:   Nguyên đơn: Chile Bị đơn: EC Các bên thứ ba:  

Xem thêm