Giải quyết tranh chấp số DS157

09/03/2010    159

Argentina - Biện pháp chống phá giá cuối cùng đối với mũi khoan nhập từ Ý

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu

Bị đơn:

Argentina

Các bên thứ ba:

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

14 tháng 01 năm 1999

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Cộng đồng Châu Âu khởi kiện
Ngày 14/01/1998, EC gửi yêu cầu tham vấn đến Argentina đối với biện pháp chống bán phá giá chính thức mà nước này áp dụng đối với mũi khoan nhập khẩu từ Ý, một nước thành viên EC. Theo EC thì biện pháp chống bán phá giá mà Argentina áp dụng đối với mũi khoan nhập khẩu từ Ý ngày 12/09/1998 vi phạm WTO do quá trình điều tra (khởi xướng ngày 21/02/1997) đã vượt quá 18 tháng, do đó không phù hợp với Điều 1 Hiệp định ADA.
Vụ việc kết thúc tại đây do sau đó không có yêu cầu thành lập Ban hội thẩm giải quyết vấn đề này và cũng không có thông báo nào về việc giải quyết tranh chấp được trình lên DSB.