Tóm tắt các vụ tranh chấp

Hoa Kỳ – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ  Đài  Loan Tiêu đề:   Nguyên đơn: Đài Loan Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Tiến hành rà soát hoàng hôn thuế đối kháng và chống phá giá áp đặt lên thép thành phẩm nhập khẩu từ Pháp và Đức. Tiêu đề:   Nguyên đơn: EC Bị đơn: Hoa Kỳ

Xem thêm

Hoa Kỳ - Phán quyết biện pháp đối kháng chính thức liên quan tới gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Tiêu đề: Hoa Kỳ - Gỗ xẻ mềm VI Nguyên đơn: Canada Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Phán quyết sơ bộ liên quan tới gỗ xẻ mềm từ Canada. Tiêu đề: Hoa Kỳ - Gỗ xẻ mềm III Nguyên đơn: Canada Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Cộng hòa Slovakia – Biện pháp tự vệ đối với đường nhập khẩu Tiêu đề:   Nguyên đơn: Ba Lan Bị đơn: Cộng hòa Slovakia Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Thuế đối kháng áp đặt lên hàng thép các bon thành phẩm nhập khẩu từ Braxin. Tiêu đề:   Nguyên đơn: Braxin Bị đơn: Hoa Kỳ Các bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Thuế đối kháng áp đặt lên mặt hàng thép cán cacbon chống ăn mòn nhập khẩu từ Đức.   Tiêu đề Hoa Kỳ  - Thép cacbon Nguyên đơn: Cộng đồng Châu Âu (EC) Bị đơn: Hoa Kỳ Bên thứ 3

Xem thêm

Hoa Kỳ – Các biện pháp đối kháng liên quan tới một số mặt hàng nhập khẩu từ EC   Tiêu đề: Hoa Kỳ – Các biện pháp đối kháng liên quan tới  một số mặt hàng nhập khẩu từ EC Nguyên đơn: Cộng đồng Châu Âu (EC) Bị đơn: Hoa Kỳ Bên thứ 3:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Biện pháp đối kháng và chống bán phá giá áp đặt lên thép tấm nhập khẩu từ Ấn Độ   Tiêu đề Hoa Kỳ – Thép  tấm Nguyên đơn: Ấn Độ Bị đơn: Hoa Kỳ Bên thứ 3 Chi lê, Cộng đồng Châu Âu (EC) và Nhật Bản

Xem thêm

Mỹ – Điều tra thuế đối kháng liên quan tới thịt gia súc tươi sống từ Canada.   Tiêu đề:   Nguyên đơn: Canada. Bị đơn: Mỹ Bên thứ 3   Yêu cầu tham vấn ngày:

Xem thêm