Giải quyết tranh chấp số DS218

03/02/2010    151

Hoa Kỳ – Thuế đối kháng áp đặt lên hàng thép các bon thành phẩm nhập khẩu từ Braxin.

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Braxin

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng: Điều 1, 10, 11, 14, 19, 21

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

21 tháng 12 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn - Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Braxin khởi kiện

Ngày 21 tháng 12 năm 2000, Braxin yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về thực tiễn áp dụng thuế đối kháng do Hoa Kỳ áp đặt lên lên hàng thép các bon thành phẩm có xuất xứ từ Braxin. Thông qua việc xem xét thực tiễn áp dụng thuế đối kháng của Hoa Kỳ, Braxin xác định chính xác lợi ích mà các công ty tư nhân được hưởng từ trợ cấp trước khi tư nhân hóa và sự thiếu thiện chí của Hoa Kỳ trong việc đưa các biện pháp đối kháng tuân thủ với Hiệp định Trợ cấp và  Các biện pháp đối kháng. Thêm vào đó, Braxin cũng kiến nghị về kết quả của việc tiếp tục áp đặt thuế đối kháng và phán quyết cuối cùng của Hoa Kỳ dựa trên cơ sở lợi ích từ phần vốn góp dành cho công ty từ trước khi công ty tư nhân hóa được chuyển cho các công ty thay đổi về quyền sở hữu và kiểm soát.

Braxin cho rằng, những lý luận rằng 3 công ty đều đang được hưởng lợi từ trợ cấp trước khi tư nhân hóa là vi phạm Điều khoản 1.1(b), 10, 14, 19 và 21 của Hiệp định Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng. Trong phạm vi các công ty này hưởng lợi từ phần vốn góp trước tư nhân hóa. Thêm vào đó, Braxin cho rằng quyết định chấm dứt điều tra là vi phạm điều khoản 11.9 của Hiệp định Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng. Braxin nhấn mạnh Bộ Thương Mại tin tưởng vào phân tích tương tự về trợ cấp sau tư nhân hóa, được Cơ quan Phúc thẩm cho là không phù hợp với các nghĩa vụ theo WTO trong vụ Hoa Kỳ - Chì và bít mút II.