Giải quyết tranh chấp số DS274

03/02/2010    212

Hoa Kỳ – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ  Đài  Loan

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Đài Loan

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định về các biện pháp tự vệ: Điều 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 2.1, 2.2; GATT 1994: Điều I:1, XIX:1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

01  tháng 11 năm 2002

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Đài Loan khởi kiện

Ngày 01 tháng 11 năm 2002, Đài Loan yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các biện pháp tự vệ nước này áp dụng đối với một số mặt hàng thép. Hiện tại Ban Hội thẩm đang tiến hành rà soát lại các biện pháp này trong các vụ kiện số WT/DS248, WT/DS249, WT/DS251, WT/DS252, WT/DS253, WT/DS254, WT/DS258, WT/DS259. Đài Loan tham gia vào các cuộc rà soát này với tư cách là bên thứ 3.

Vụ kiện liên quan tới các biện pháp tự vệ cuối cùng do Hoa Kỳ áp đặt dưới hình thức tăng thuế nhập khẩu đối với thép tấm (flat steel), thép cuộn nóng (hot-rolled bar), thép cuộn lạnh thành phẩm (cold-finished bar), thép gia cố (rebar), thép ống (certain tubular products), thép ống (certain tubular products), bánh răng và vành hợp kim (alloy fittings and flanges), thép không rỉ (stainless steel bar), thép thanh không rỉ (stainless steel rod), thép cán tráng thiếc (tin mill products), thép dây không rỉ (stainless steel wire) và dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với thép tấm nhập khẩu (slabs). Các biện pháp này được công bố trong Tuyên cáo số 7529 ngày 05 tháng 03 năm 2002 (Công báo Liên bang bản 67, số 45 ngày 07 tháng 03 năm 2002). Đài Loan cho rằng các biện pháp này vi phạm các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo điều khoản I:1 và XIX:1(a) của GATT 1994 và các điều khoản 2.1, 2.2, 3.1, 4.1(c), 4.2(a), 4.2(b) và 5.1 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ.

Ngày 21 tháng 11 năm 2002, Nhật Bản yêu cầu tham gia tham vấn. Hoa Kỳ thông báo rằng Cơ quan giải quyết tranh chấp đã chấp thuận đề nghị này của Nhật Bản.