Giải quyết tranh chấp số DS167

03/02/2010    164

Mỹ – Điều tra thuế đối kháng liên quan tới thịt gia súc tươi sống từ Canada.

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Canada.

Bị đơn:

Mỹ

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

19 tháng 03 năm 1999

 

 

 

 

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn - Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Canada khởi kiện

Ngày 19 tháng 03 năm 1999, Canada yêu cầu tham vấn với Mỹ về việc Bộ thương mại Mỹ khởi xướng cuộc điều tra thuế đối kháng đối với thịt tươi sống nhập khẩu từ Canada. Canada buộc tội:

  • Việc khởi xướng điều tra không phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp định Trợ cấp, bao gồm đơn yêu cầu bằng văn bản gửi Bộ Thương mại Mỹ không xuất phát và đại diện cho ngành công nghiệp nội địa và không có đầy đủ thông tin buộc tội các biện pháp và hành động này là trợ cấp để tiến hành điều tra theo Hiệp định Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng.

 

  • Các biện pháp và hành động bị buộc tội là trợ cấp theo luật pháp và thực tế thì đều không phải là trợ cấp trong phạm vi cách hiểu của Hiệp định Trợ cấp, không vượt qua mức chuẩn tối thiểu của trợ cấp đối kháng và
  • Việc khởi xướng điều tra không phù hợp với các nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp định vê Nông nghiệp liên quan tới “rào cản hợp lý”

 

Canada cáo buộc vi phạm Điều khoản 1, 2, 10, 11.1 - 11.5, và 13.1 của Hiệp định Trợ cấp và Điều khoản 13 của Hiệp định Nông nghiệp.