Giải quyết tranh chấp số DS132

09/03/2010    146

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Siro ngô có hàm lượng đường Fructoza cao (HFCS) nhập khẩu từ Mỹ

Tiêu đề:

Mehico — Siro ngô

Bên thưa kiện:

Mỹ

Bên bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

Jamaica; Mauritius

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

0 8 tháng 05 năm 1998

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm:

28 tháng 01 năm 2000

Điều 21.5 Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm:

22 tháng 06 năm 2001

Điều 21.5 Ngày lưu hành Báo cáo Kháng án:

22 tháng 10 năm 2001

  
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm
Do Mỹ khởi kiện.              
Ngày 8 tháng 05 năm 1998, Mỹ đã yêu cầu tham vấn với Mehico về việc điều tra chống bán phá giá do Mehico tiến hành đối với siro ngô có hàm lượng đường fructoza cao (HFCS) ở mức 42 và 55 nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ đã khẳng định rằng vào ngày 27 tháng 02 năm 1997, Chính phủ Mehico đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm này căn cứ vào một khiếu nại từ Hiệp hội quốc gia Các nhà sản xuất Đường và Rượu của Mehico. Tiếp đó, Mỹ khẳng định rằng vào ngày 23 tháng 01 năm 1998, Mehico đã ra phán quyết cuối cùng về hành vi bán phá giá và thiệt hại theo kết quả điều tra, và áp đặt những biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với những mặt hàng nêu trên của Mỹ. Mỹ cho rằng cách thức yêu cầu khởi xướng điều tra chống bán phá giá và cách thức ra phán quyết về nguy cơ gây ra thiệt hại  không nhất quán với các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 và 12 của Hiệp định Chống bán phá giá.
Ngày 8 tháng 10 năm 1998, Mỹ yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 10 năm 1998, Cơ quan Giải quyết tranh chấp trì hoãn việc thành lập ban hội thẩm. Sau yêu cầu thứ hai của Mỹ, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã thành lập ban hội thẩm tại cuộc họp ngày 25 tháng 11 năm 1998. Jamaica và Mauritius bảo lưu các quyền bên thứ ba. Ngày 13 tháng 01 năm 1999, ban hội thẩm đã được hình thành. Bản báo cáo của Ban hội thẩm được gửi đến các thành viên vào 28 tháng 01 năm 2000. Ban hội thẩm nhận thấy:

 • Việc Mehico khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với HFCS nhập khẩu từ Mỹ không nhất quán với các Điều 5.2, 5.3, 5.8, 12.1 và 12.1.1(iv) của Hiệp định Chống bán phá giá.
   
 • Việc áp đặt biện pháp chống bán phá giá cuối cùng của Mehico HFCS nhập khẩu từ Mỹ không nhất quán với các Điều 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 và 3.7(i); Điều 7.4; Điều 10.2; Điều 10.4; và các Điều 12.2 và 12.2.2 của Hiệp định Chống bán phá giá.

Cơ quan Giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Ban hội thẩm tại cuộc họp ngày 24 tháng 02 năm 2000.
Báo cáo được thông qua của Cơ quan phúc thẩm và Ban Hội thẩm (Điều 21.5)
Ngày 12 tháng 10 năm 2000, Mỹ đã yêu cầu Cơ quan Giải quyết tranh chấp nên giao vụ việc này cho ban hội thẩm ban đầu, theo Điều 21.5 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp, nhằm xác minh Mehico có tuân thủ chính xác những khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết tranh chấp hay không. Tại cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2000, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã chuyển vụ việc cho ban hội thẩm ban đầu chiểu theo Điều 21.5 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp. Cộng đồng châu Âu, Jamaica và Mauritius bảo lưu các quyền bên thứ ba. Mỹ và Mehico thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp về việc 2 bên đang thoả thuận theo các Điều 21 và 22 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp liên quan đến vụ việc này. Ngày 13 tháng 11 năm 2000, ban hội thẩm đã được hình thành.
Theo Điều 21.5, Ban hội thẩm đã ban hành báo cáo vào ngày 22 tháng 06 năm 2001. Ban hội thẩm kết luận rằng việc Mehico áp đặt các mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với HFCS nhập khẩu từ Mỹ theo quyết định lần hai của SECOFI (Tổng vụ Thương mại và Công nghiệp Mehico) là không nhất quán với các quy định của Hiệp định Chống bán phá giá, thể hiện ở việc Mehico chưa cân nhắc  thoả đáng ảnh hưởng của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với ngành sản xuất trong nước và nguy cơ ảnh hưởng của thỏa thuận hạn chế trong việc xác định khả năng tăng đáng kể hàng nhập khẩu là không nhất quán với các Điều 3.1, 3.4, 3.7 và 3.7(i) của Hiệp định Chống bán phá giá. Ban hội thẩm vì thế cho rằng Mehico đã không thực hiện  khuyến nghị của Ban hội thẩm ban đầu và Cơ quan Giải quyết tranh chấp là điều chỉnh biện pháp theo những nghĩa vụ đã cam kết theo Hiệp định Chống bán phá giá.
Ngày 24 tháng 07 năm 2001, Mehico tuyên bố kháng án Bản báo cáo trên của Ban hội thẩm. Cụ thể, Mehico đã yêu cầu Cơ quan Phúc thẩm kiểm tra và bác bỏ kết luận của Ban hội thẩm rằng việc áp đặt các mức thuế chống bán phá giá cuối cùng của Mehico đối với HFCS nhập khẩu từ Mỹ, dựa trên quyết định lần hai của SECOFI, là không nhất quán với Hiệp định Chống bán phá giá, trong đó:

 • Mehico chưa cân nhắc  thoả đáng ảnh hưởng của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với ngành sản xuất trong nước và nguy cơ ảnh hưởng của thỏa thuận hạn chế trong việc xác định khả năng tăng đáng kể hàng nhập khẩu là không nhất quán với các Điều 3.1, 3.4, 3.7 và 3.7(i) của Hiệp định Chống bán phá giá, và
   
 • Mehico sau đó đã không thực hiện khuyến nghị của Ban hội thẩm đầu tiên và Cơ quan Giải quyết tranh chấp là điều chỉnh biện pháp theo những nghĩa vụ đã cam kết theo Hiệp định Chống bán phá giá;
   
 • và, Mehico đã làm tổn hại những lợi ích mà Mỹ có thể có được theo quy định của Hiệp định Chống bán phá giá.

Theo Mehico, những kết luận trên có nhiều sai sót về mặt luật pháp và cách diễn giải những Điều khác nhau trong Hiệp định Chống bán phá giá và Quy tắc Giải quyết tranh chấp.
Ngày 20 tháng 09 năm 2001, Cơ quan Phúc thẩm thông báo lùi thời hạn phát hành báo cáo. Bản báo cáo đã được gửi đến các thành viên vào ngày 22 tháng 10 năm 2001. Cơ quan Phúc thẩm tán thành những phán quyết gây tranh cãi của Ban hội thẩm và khuyến nghị Cơ quan Giải quyết tranh chấp yêu cầu Mehico điều chỉnh các biện pháp chống bán phá giá theo những nghĩa vụ đã cam kết trong Hiệp định Chống bán phá giá. Ngày 21 tháng 11 năm 2001, Cơ quan Giải quyết tranh chấp thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Báo cáo của Ban hội thẩm điều chỉnh theo Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm.
Tình hình thực thi các Bản báo cáo được thông qua
Theo Điều 21.3 Quy tắc Giải quyết tranh chấp, ngày 20 tháng 03 năm 2000 Mehico thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp rằng nước này đang tìm cách thực hiện những khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết tranh chấp. Mehico cũng yêu cầu một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện theo những khuyến nghị này. Ngày 19 tháng 04 năm 2000, các bên thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp về việc đã đạt được thoả thuận, theo Điều 21.3(b) của Quy tắc Giải quyết tranh chấp, về một khoảng thời gian hợp lý để Mehico thực hiện những khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết tranh chấp. Thời hạn đó kéo dài đến ngày 22 tháng 09 năm 2000. Tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết tranh chấp ngày 26 tháng 09 năm 2000, Mehico thông báo ngày 20 tháng 09 năm 2000, nước này đã công bố quyết định cuối cùng về việc điều tra chống bán phá giá xiro ngô có hàm lượng đường Fructoza  cao nhập khẩu từ Mỹ và do đó đã tuân thủ những khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết tranh chấp. Mỹ tuyên bố sẽ kiểm tra quyết định cuối cùng của Mehico.
Ngày 12 tháng 10 năm 2000, Mỹ đã yêu cầu Cơ quan Giải quyết tranh chấp đưa vấn đề này lên ban hội thẩm ban đầu, chiểu theo Điều 21.5 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp, nhằm xác minh Mehico đã thực hiện theo các khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết tranh chấp hay chưa. Tại cuộc họp của họ vào ngày 23 tháng 10 năm 2000, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã chuyển vấn đề này đến ban hội thẩm ban đầu chiểu theo Điều 21.5 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp. Cộng đồng châu Âu, Jamaica và Mauritius vẫn giữ các quyền bên thứ ba trong quá trình làm việc của Ban hội thẩm. Mỹ và Mehico thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp về việc hai nước đang thoả thuận về những thủ tục theo các Điều 21 và 22 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp về vấn đề này.
Quy định chi tiết của Điều 21.5 về Quy trình làm việc của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, xin xem phần trên.