Giải quyết tranh chấp số DS119

09/03/2010    117

Australia – Biện pháp chống phá giá đối với giấy phủ bột gỗ nhập khẩu từ Thụy Sỹ

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Thụy Sỹ

Bị đơn:

Australia

Các bên thứ ba:

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

20 tháng 02 năm 1998

Hai bên đạt được thỏa thuận ngày:

25 tháng 05 năm 1998

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Các giải pháp được hai bên đồng thuận được thông báo theo Điều 3.6 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp
Do Thụy Sỹ khởi kiện.
Ngày 20/02/1998, Thụy sỹ yêu cầu tham vấn với Australia về biện pháp chống bán phá giá tạm thời mà Australia áp dụng đối với mặt hàng giấy phủ bột gỗ nhập khẩu từ Thụy Sỹ. Lý do mà nước này đưa ra khi yêu cầu tham vấn là cuộc điều tra chống bán phá giá do Australia tiến hành không phù hợp với các cam kết của Australia theo các Điều 3 và 5 của Hiệp định ADA.
Ngày 13/05/1998, cuộc tham vấn đã cho kết quả - hai bên tranh chấp thông báo họ đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc.
Vụ việc chấm dứt.