Tóm tắt các vụ tranh chấp

Equado – Biện pháp tự vệ cuối cùng đối với mặt hàng tấm xơ ép dày trung bình nhập khẩu từ Chi lêTiêu đề: Nguyên đơn:ChileBị đơn:EcuadorCác bên thứ ba:

Xem thêm

Chi lê – Biện pháp tự vệ cuối cùng đối với mặt hàng đường Fructoza nhập khẩu từ Achentina Tiêu đề:   Nguyên đơn: Achentina Bị đơn: Chi lê Các bên thứ ba:

Xem thêm

EC – Các biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép thành phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ Tiêu đề: EC – Các biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép Nguyên đơn: Hoa Kỳ Bị đơn: EC

Xem thêm

Achentina – Các biện pháp tự vệ cuối cùng áp đặt lên mặt hàng đào đóng hộp nhập khẩu từ Chile Tiêu đề: Achentina – Đào đóng hộp Nguyên đơn: Chi lê Bị đơn: Achentina Các bên thứ ba:

Xem thêm

Chi lê – Các biện pháp tự vệ và sửa đổi lộ trình áp đặt liên quan tới mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Côlômbia Tiêu đề:   Nguyên đơn: Colombia Bị đơn: Chi lê Các bên thứ ba:

Xem thêm

Chi lê – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Côlômbia Tiêu đề:   Nguyên đơn: Colombia Bị đơn: Chi lê Các bên thứ ba:

Xem thêm

Chi lê – Biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng dầu ăn hỗn hợp nhập khẩu từ Achentina. Tiêu đề:   Nguyên đơn: Achentina Bị đơn: Chi lê Các bên thứ ba:

Xem thêm

Chilê – Các biện pháp tự vệ và hệ thống giá liên quan tới một số mặt hànga nông sản. Tiêu đề Chi lê – Hệ thống giá Nguyên đơn: Achentina Bị đơn: Chi lê Bên thứ 3

Xem thêm

Côlômbia – Biện pháp tự vệ đối với mặt hàng sợi polyester trơn nhập khẩu từ Thái Lan   Tiêu đề   Nguyên đơn: Thái Lan Bị đơn: Côlômbia Bên thứ ba:

Xem thêm

Hoa Kỳ – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thịt cừu non tươi sống đông lạnh (Fresh, Chilled or Frozen Lamb) nhập khẩu từ Úc. Tiêu đề Hoa Kỳ - thịt cừu non Nguyên đơn: Austraylia Bị đơn: Hoa Kỳ Bên thứ 3:

Xem thêm