Giải quyết tranh chấp số DS156

09/03/2010    160

Guatemala bị kiện về biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với sản phẩm xi măng portland xám nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

Guatemala — Xi măng II

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Guatemala

Các bên thứ ba:

Cộng đồng Châu Âu; Ecuador; El Salvador; Honduras; Hoa Kỳ

Yêu cầu tham vấn ngày:

05 tháng 01 năm 1999

Báo cáo của Ban Hội thẩm ban hành ngày:

24 tháng 10 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Yêu cầu tham vấn – Thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm
Do Mexico khởi kiện
Ngày 05/01/1999, Mexico yêu cầu tham vấn với Guatemala về các mức thuế chống phá giá cuối cùng mà nước này áp dụng đối với sản phẩm xi măng portland xám nhập khẩu từ Mexico và quá trình điều tra để đưa ra các mức thuế trên. Mexico đã cho rằng Guatemala đã vi phạm các Điều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 và 18 và phụ lục I và II, Hiệp định ADA cũng như Điều VI của GATT 1994 (Xem thêm WT/DS60)
Tham vấn không thành công, do đó, ngày 15/07/1999, Mexico đã khởi kiện vụ việc ra WTO bằng cách yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp. Tại cuộc họp ngày 26/07/1999, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, sau yêu cầu lần thứ hai của Mexico, tại cuộc họp ngày 22/09/1999, DSB đã quyết định thành lập Ban Hội thẩm . Do hai bên không thống nhất được về việc lựa chọn thành viên cho Ban Hội thẩm, ngày 12/10/1999, Mexico đã yêu cầu Tổng Giám đốc WTO quyết định thành phần của Ban Hội thẩm. Ngày 02/11/1999, Ban Hội thẩm đã được thành lập.
Ecuador, El Salvador, EC, Honduras và Hoa Kỳ đăng ký tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba.
. Ngày  24/10/2000, Ban Hội thẩm gửi Báo cáo tới tất cả các thành viên WTO, trong đó kết luận rằng việc Guatemala khởi xướng và tiến hành điều tra dẫn đến áp đặt các biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với xi măng portland xám nhập khẩu từ Cruz Azul Mexico đã vi phạm các quy định của Hiệp định ADA:

 • Kết luận của Guatemala rằng đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi phá giá và nguy cơ gây ra thiệt hại để có thể khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá là vi phạm Điều 5.3,Hiệp định ADA;
   
 • Kết luận của Guatemala rằng đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi phá giá và nguy cơ gây ra thiệt hại để có thể khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá và do đó đã khôngtừ chối đơn yêu cầu áp thuế chống phá giá của Cementos Progresdo là vi phạm Điều 5.8 của Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemala không thông báo kịp thời cho Mexico theo Điều 5.5 của Hiệp định ADA là vi phạm điều khoản đó;
   
 • Việc Guatemala không thông báo công khai việc khởi xướng điều tra là không đáp ứng được yêu cầu theo Điều 12.1.1 của Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemala không cung cấp kịp thời toàn bộ văn bản của đơn yêu cầu điều tra choMexico và Cruz Azul là vi phạm Điều 6.1.3 của Hiệp định ADA;
   
 • việc Guatemala không cho phép Mexico tiếp cận tài liệu của cuộc điều tra là vi phạm các Điều 6.1.2 và 6.4 của Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemala không cho phép Cruz Azul tiếp cận bản đệ trình ngày 19/12/1996 của Cementos Progreso đến tận ngày 0801/1997 là vi phạm Điều 6.1.2 của Hiệp định ADA;
   
 • việc Guatemala không cung cấp 2 bản sao tài liệu điều tra theo yêu cầu của Cruz Azul là vi phạm Điều 6.1.2 của Hiệp định ADA;
   
 • việc Guatemala kéo dài thời hạn điều tra theo yêu cầu của Cementos Progreso mà không tạo cơ hội đầy đủ cho Cruz Azul để tự bảo vệ lợi ích của mình trong việc này là vi phạm Điều 6.2 của Hiệp định ADA;
 • Việc Guatemala không thông báo cho Mexico về việc đưa một số chuyên gia phi chính phủ vào trong nhóm thẩm tra là vi phạm đoạn 2 của Phụ lục I, Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemala không yêu cầu Cementos Progreso cung cấp một bản tuyên bố chỉ rõ lý do không thể tóm tắt thông tin mà họ đã đệ trình trong suốt cuộc thẩm tra (tóm tắt không mang tính mật của các thông tin mật do các bên đệ trình để mọi người có thể hiểu được hợp lý về nội dung của thông tin đó) là vi phạm Điều 6.5.1 của Hiệp định ADA;
   
 • Quyết định của Guatemala cho phép Cementos Progreso tự bảo mật thông tin đệ trình ngày 19/12là vi phạm Điều 6.5 của Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemalakhông “thông báo tới tất cả các bên liên quan về các bằng chứng cần thiết được xem xét làm có sở cho việc quyết định liệu có áp dụng các biện pháp các biện pháp cuối cùng  hay không” là  Điều 6.9 của Hiệp định ADA;
 • Việc Guatemala phải sử dụng đến “các thông tin sẵn có tốt nhất” để đưa ra kết luận cuối cùng về phá giá là vi phạm Điều 6.8 của Hiệp định ADA;
   
 • Việc Guatemala trong việc xác định thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa phá giá và thiệt hại mà không tính đến ảnh hưởng của lượng hàng nhập khẩu của công ty MATINSA là vi phạm các Điều 3.1, 3.2 và 3.5 của Hiệp định ADA; và
   
 • Việc Guatemala không đánh giá tất cả các nhân tố liên quan khi xác định ảnh hưởng của hàng nhập khẩu bị coi là được bán phá giá đối với nền ngành sản xuất trong nước là vi phạm Điều 3.4.

Tình hình thực thi quyết định giải quyết tranh chấp của DSB
Tại cuộc họp ngày 12/12/2000, đúng theo Điều 21.3 của DSUGuatemala đã thông báo với DSB rằng họđã dỡ bỏ biện pháp chống phá giá áp dụng đối với xi măng portland xám của Mexico từ tháng 10/2000n và do đó đã tuân thủ các khuyến nghị của DSB. Mexico rất hoan nghênh hành động này của Guatemala