Giải quyết tranh chấp số DS101

09/03/2010    106

Mehico — Điều tra chống bán phá giá đối với Xiro ngô có hàm lượng đường fructoza cao (HFCS) từ Mỹ

Tiêu đề:

 

Bên thưa kiện:

Mỹ

Bên bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

0 4 tháng 09 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Có yêu cầu tham vấn
Do Mỹ khởi kiện.
Ngày 4 tháng 09 năm 1997, Mỹ đã yêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến việc điều tra chống bán phá giá do Mehico tiến hành đối với xiro ngô hàm lượng đường fructoza cao (HFCS) nhập khẩu từ Mỹ dẫn đến quyết định sơ bộ về hành vi phá giá và thiệt hại, và các biện pháp tạm thời áp đặt đối với HCFS nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ cáo buộc Mehico đã vi phạm các Điều 5.5, 6.1.3, 6.2, 6.4 và 6.5 của Hiệp định Chống bán phá giá.
Ngày 8 tháng 05 năm 1998, Mỹ đã yêu cầu tham vấn liên quan đến cùng một vụ điều tra chống bán phá giá dẫn đến việc áp đặt những biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với mặt hàng này từ Mỹ. Xem thêm WT/DS132 và WT/DS132/RW.