Giải quyết tranh chấp số DS140

09/03/2010    145

EC - Điều tra chống phá giá mặt hàng vải cotton thô nhập khẩu từ Ấn Độ

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Ấn Độ

Bị đơn:

Cộng đồng Châu Âu

Các bên thứ ba:

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

03 tháng 08 năm 1998

  
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban Hội thẩm, không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Ấn Độ khởi kiện
Ngày 03/08/1998, Ấn Độ đã yêu cầu tham vấn với EC về việc EC liên tục tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm vải cotton thô (unbleached cotton fabrics) nhập khẩu từ Ấn Độ.  Ấn Độ cho rằng:

  • Việc xác định tính đại diện cho ngành sản xuất nội địa của nguyên đơn, tiến trình khởi xướng điều tra, chọn mẫu,  xác địnhphá giá và thiệt hại của EC là vi phạm những cam kết của EC với WTO;
     
  • Các tình tiết thực tế mà EC thiết lập là không phù hợp và việc đánh giá các tình tiết này cũng chưa khách quan và công bằng; và  
  • EC đã không tính đến trường hợp đặc biệt của Ấn Độ là một nước đang phát triển.

Theo Ấn Độ thì những hành động trên của EC đã vi phạm các Điều: 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 3.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1(I), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.10, 7.1(I), 7.4, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2 và 15 của Hiệp định ADA, và các Điều I và VI của GATT 1994 và làm vô hiệu hóa và phương hại đến những lợi ích mà Ấn Độ lẽ ra được hưởng từ các Hiệp định đó.