Hiệp định khác

Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia 2016

14/12/2016    762

Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: Ngày 26 tháng 10 năm 2016

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng gia Campuchia

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt thương mại hàng hóa nông sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp với mục tiêu cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Tài liệu đính kèm (file Tiếng Việt) :

Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia