Hiệp định khác

Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí với hàng hóa xuất, nhập khẩu

29/11/2019    807

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa XK, NK theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới. 

Thông tư 80 có nhiều điểm cần lưu ý về thủ tục như: Hàng hóa XK, NK của thương nhân qua cửa khẩu biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm. Hàng hóa NK qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Thương nhân theo quy định tại Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới phải được cấp mã số thuế trước khi làm thủ tục hải quan.

Thông tư 80 bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-BTC và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Thông tư được đính kèm dưới đây:

Thông tư 80/2019/TT-BTC

Nghị định 14/2018/NĐ-CP