Hiệp định khác

Hiệp Định Về Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Rumani

27/04/2010    651

Hiệp Định Về Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Rumani

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 04/12/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani (dưới đây được gọi là "các Bên ký kết") mong muốn mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Rumani