Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Việt Nam - Romania

23/01/2019    586

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Rumani

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 08/07/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Rumani (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)