Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Romania

23/01/2019    528

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Rumani

Nơi ký kết: Bucharest

Ngày ký: 01/09/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Rumani (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)