Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học, Kỹ Thuật, Nông Nghiệp Và Thương Mại Giữa Việt Nam Và Israel

20/04/2010    757

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học, Kỹ Thuật, Nông Nghiệp Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 24/01/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước Ixraen

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ixraen, dưới đây gọi là “các Bên” Với lòng mong muốn thiết lập khuôn khổ cho sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa hai nước trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước, Với lòng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, Ðã thỏa thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học, Kỹ Thuật, Nông Nghiệp Và Thương Maih Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen