Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Giữa Việt Nam Và Hungari Về Thương Mại Và Thanh Toán

19/04/2010    703

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari Về Thương Mại Và Thanh Toán

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 12/03/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Hungary

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hungari (dưới đây được gọi là các Bên ký kết), nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai nước cũng như việc phát triển các mối quan hệ thương mại hai chiều ổn định và bền vững theo nhu cầu và khả năng của mỗi nước, trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari Về Thương Mại Và Thanh Toán