Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Campuchia

15/04/2010    1990

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hoàng Gia Campuchia

Nơi ký kết : Hà Nội

Ngày ký : 24/03/1998

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng gia Campuchia

Mô tả : Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia với lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước và đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, đã thoả thuận như sau:

Tài liệu đính kèm (file Tiếng Việt): 

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Hoàng Gia Campuchia