Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Việt Nam Và Bungari

15/04/2010    672

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 19/03/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bungari

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Bungari, sau đây gọi là ''các bên ký kết”, nhằm mục đích phát triển các mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Bungari