Hiệp định khác

Hiệp Định Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập Và Vào Tài Sản Giữa Việt Nam-Thụy Sỹ

09/04/2010    1159

Hiệp Định Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập Và Vào Tài Sản Giữa Việt Nam-Thụy Sỹ 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 06/05/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội Đồng Liên Bang Thụy Sĩ

Mô tả: 

Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng liên bang Thụy Sĩ mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập Và Vào Tài Sản Giữa Việt Nam-Thụy Sỹ (file Tiếng Việt)