Hiệp định khác

Hiệp Định Về Việc Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Việt Nam Và Thụy Sỹ

27/01/2010    1049

Hiệp Định Về Việc Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Liên Bang Thụy Sỹ 

Địa điểm ký kết: Bem

Thời gian ký kết: 03/07/1992

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ

Giới thiệu:

Với lòng mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi của hai nước;

Nhằm tạo ra và duy trì những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết tiến hành trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Nhận thấy sự cần thiết phải khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài để thúc đẩy sự phồn vinh về kinh tế của hai Nhà nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Về Việc Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Liên Bang Thụy Sỹ (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)