Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Liên Bang Thụy Sỹ

27/01/2010    975

Hiệp Định Thương  Mại và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Liên Bang Thụy Sỹ 

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 18/05/2004

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thuỵ sỹ

Giới thiệu:

Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thuỵ sỹ, dưới đây gọi là Hai bên ký Hiệp định, với lòng mong muốn phát triển và mở rộng quan hệ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương  Mại và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Liên Bang Thụy Sỹ