Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại và Thanh Toán Giữa Việt Nam Và Triều Tiên

27/01/2010    710

Hiệp Định Thương  Mại và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên

Địa điểm ký kết: Bình Nhưỡng

Thời gian ký kết: 06/12/1991

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa dân Chủ Nhân dân Triều Tiên

Giới thiệu:

Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và phát triển hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đăng và cùng có lợi;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương  Mại và Thanh Toán Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên