Hiệp định khác

Nghị định 114/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba (2022-2027)

30/12/2022    291

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: