Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và In-Đô-Nê-Xi-A Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học Kỹ Thuật

27/01/2010    918

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà In-Đô-Nê-Xi-A Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học Kỹ Thuật 

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 21/11/1990

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Giới thiệu: 

Với lòng mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của nhau; góp phần vào sự nghiệp hoà bình hợp tác trong khu vực Đông Nam Á;

Ghi nhận kết quả tích cực và phát huy những điều khoản của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a ký năm 1978;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà In-Đô-Nê-Xi-A Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học Kỹ Thuật