Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ

26/01/2010    3147

Hiệp định Thương Mại và Hợp tác Kinh tế giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Ấn Độ

Nơi ký kết: New Delhi

Ngày ký: 14/09/2001

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ấn Độ

Mô tả:

Với nguyện vọng tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời. Và lòng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file Tiếng Việt):

Hiệp định Thương Mại và Hợp tác Kinh tế giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Ấn Độ