Hiệp định khác

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ

15/05/2017    4364

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Nước Cộng Hoà Ấn Độ Ngày 7 tháng 9 năm 1994 Về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 07/9/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ấn Độ

Mô tả:

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Nước Cộng Hoà Ấn Độ Ngày 7 tháng 9 năm 1994 Về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt và tiếng anh):