Hiệp định khác

Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất

25/01/2010    335

Ngày 25/01/2010, Bộ Công thương ban hành Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa nhân dân Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam- Lào.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/03/2010.

Thông tư được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Thông tư 04/2010/TT-BCT