Hiệp định khác

Nghị định 90/2021/NĐ-CP ban hành biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào

22/10/2021    712

Ngày 19/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023. Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Lào theo Hiệp định ban hành kèm theo Nghị định này gồm:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA của Việt Nam theo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.

Phụ lục II - Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.

Phụ lục III - Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.

Tiêu đề: Nghị định 90/2021/NĐ-CP ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

Số/Ký hiệu: 90/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2021

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Bản mềm Nghị định được đính kèm dưới đây: