Hiệp định khác

Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia

14/04/2011    639

Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 14/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan  khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2011.

Thông tư được đính kèm dưới đây (file Tiếng Việt): 

Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia