Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Hồng Kông

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ CHXHCN Việt Nam Và Chính Phủ Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông Thuộc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 10/09/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ CHXHCN Việt Nam và chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Hiệp định được đính kèm dưới đây: 

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ CHXHCN Việt Nam Và Chính Phủ Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông Thuộc Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)