Đánh giá tình hình thực thi

Đối với các doanh nghiệp cho biết chưa từng hưởng lợi từ EVFTA trong hai năm vừa qua (chiếm 59,2% doanh nghiệp tham gia Khảo sát), Khảo sát tiến hành tìm hiểu về các lý do cản trở doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội này.

Xem thêm

Để thu thập các thông tin thực tiễn về việc thực hiện EVFTA của các doanh nghiệp, năm 2022, Nhóm nghiên cứu của VCCI đã triển khai một Khảo sát về thực tế hoạt động và cảm nhận của doanh nghiệp về kinh doanh trong bối cảnh thực thi EVFTA hai năm vừa qua cũng như hội nhập FTA nói chung.

Xem thêm

Để thu thập các thông tin thực tiễn về việc thực hiện EVFTA của các doanh nghiệp, năm 2022, Nhóm nghiên cứu của VCCI đã triển khai một Khảo sát về thực tế hoạt động và cảm nhận của doanh nghiệp về kinh doanh trong bối cảnh thực thi EVFTA hai năm vừa qua cũng như hội nhập FTA nói chung.

Xem thêm

Tính tới tháng 10/2022, có 15 FTA đang cùng có hiệu lực và thực thi ở Việt Nam. Mặc dù có các cam kết riêng rẽ, các FTA này đã và đang tạo ra những tác động cộng hưởng chung đối với nền kinh tế, từ đó có ảnh hưởng chung tới từng doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, tác động của các yếu tố chung, đặc biệt là các khía cạnh về thể chế, môi trường kinh doanh, thu nhập, khả năng chi trả và sức mua của thị trường…, đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hầu như không thể bóc tách theo từng FTA.

Xem thêm

Theo số liệu của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và EU (gồm 27 thành viên) giai đoạn 8/2020-7/2022 ghi nhận sự tăng trưởng liên tục ở cả góc độ xuất khẩu và nhập khẩu. Phần lớn các dữ liệu này thể hiện các tín hiệu lạc quan, cho thấy EVFTA đã có tác động tích cực với thương mại hai chiều.

Xem thêm

Theo số liệu của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và EU (gồm 27 thành viên) giai đoạn 8/2020-7/2022 ghi nhận sự tăng trưởng liên tục ở cả góc độ xuất khẩu và nhập khẩu. Phần lớn các dữ liệu này thể hiện các tín hiệu lạc quan, cho thấy EVFTA đã có tác động tích cực với thương mại hai chiều.

Xem thêm

Là FTA đầu tiên giữa Việt Nam với khu vực thuộc tốp đầu về xuất khẩu tư bản (đầu tư ra nước ngoài), EVFTA mang tới nhiều kỳ vọng về việc thu hút đầu tư vào Việt Nam từ EU nói riêng và đầu tư nước ngoài nói chung.

Xem thêm

Trong so sánh với sự biến động mạnh trong tổng vốn FDI mà Việt Nam thu hút từ thế giới cùng thời kỳ, diễn tiến FDI từ EU trong giai đoạn 2 năm đầu thực thi EVFTA dường như ổn định hơn. Cụ thể, trong khi tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam năm 2020 giảm gần 25% so với 2019 thì vốn từ EU chỉ giảm 8,6%; năm 2021 tổng vốn thu hút tăng 9,2% thì vốn EU chỉ tăng 2,2%.

Xem thêm

Để thu thập các thông tin thực tiễn về việc thực hiện EVFTA của các doanh nghiệp, từ tháng 5/2022 đến hết tháng 8/2022, Nhóm nghiên cứu của VCCI đã triển khai một Khảo sát về thực tế hoạt động và cảm nhận của doanh nghiệp về kinh doanh trong bối cảnh thực thi EVFTA hai năm vừa qua cũng như hội nhập FTA nói chung.

Xem thêm

Để thu thập các thông tin thực tiễn về việc thực hiện EVFTA của các doanh nghiệp, từ tháng 5/2022 đến hết tháng 8/2022, Nhóm nghiên cứu của VCCI đã triển khai một Khảo sát về thực tế hoạt động và cảm nhận của doanh nghiệp về kinh doanh trong bối cảnh thực thi EVFTA hai năm vừa qua cũng như hội nhập FTA nói chung.

Xem thêm